česky Deutsch English
Novinky
 • 10.1.2019

  MĚSTO PRODÁVÁ POZEMKY PRO VÝSTAVBU

  Město Sokolov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat blok pozemků o celkové výměře 4122 m2 v ulici Ondříčkova v lokalitě Šenvert složený z pozemku p. č. 570/1 o výměře 548 m2, pozemku p. č. 570/2 o výměře 3362 m2, pozemku p. č. 575 o výměře 189 m2 a pozemku p. č. 577 o výměře 23 m2, vše v k. ú. Sokolov.

  číst pokračování článku

 • 14.2.2019

  Pozvání na veřejné projednání ve věci stavby „Stavební úpravy komunikace ul. Josefa Kajetána Tyla, Sokolov“

  Město Sokolov plánuje na základě zpracované projektové dokumentace realizovat v ulici Josefa Kajetána Tyla výměnu poškozeného a místy nevyhovujícího povrchu komunikace a chodníků, včetně vybudování nové dešťové kanalizace. V rámci stavební akce města dojde v celé délce ulice Josefa Kajetána Tyla také k výměně vodovodu a splaškové kanalizace. Investorem této výměny je společnost Sokolovská vodárenská s.r.o.. 

  číst pokračování článku

 • 20.2.2019

  Dům dětí a mládeže Sokolov pořádá jarní biatlon a velikonoční program pro děti

  Dům dětí a mládeže Sokolov pořádá jarní biatlon a velikonoční program pro děti

  V sobotu 9. března 2019 proběhne od 14:00 hodin soutěž v biatlonu, která je pro členy zájmových útvarů Atletika + biatlon zdarma. K účasti je potřeba vyplnit přihlášku, která je k dispozici na recepci v Domě dětí a mládeže.

  Dům dětí a mládeže Sokolov pořádá jarní biatlon a velikonoční program pro děti

  Dne 18. dubna 2019 se od 7:00 do 17:00 hodin mohou děti těšit na velikonoční program, kde se vydají po stopách zajíce po jeho stezce společně s kreativním tvořením a diskotékou. Přihlášky lze vyplňovat na recepci Domu dětí a mládeže do 25. února 2019. Cena celodenního programu je 250,- Kč včetně obědu. 

  Dům dětí a mládeže Sokolov pořádá jarní biatlon a velikonoční program pro děti

  Zdroj: Lucie Kottová, vedoucí oddělení propagace a spontánní zájmové činnosti

  - AM

 • 20.2.2019

  Volný pohyb psů omezen vyhláškou

  Volný pohyb psů

  VOLNÝ POHYB PSŮ je upraven OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKOU č. 1/2016, kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejnosti. Na veřejném prostranství je možný pohyb psů pouze na vodítku. Volné pobíhání psů je možné pouze na veřejných prostranstvích uvedených v příloze obecně závazné vyhlášky. Při volném pobíhání musí být pes pod stálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející nebo venčící psa.

  číst pokračování článku

 • 19.2.2019

  Beseda o myslivosti

  Beseda o myslivosti
  Zpráva MŠ Kosmonautů: Před pár dny navštívil naše předškoláky pan Doubek, který je myslivec a připravil si pro děti zajímavou besedu s ukázkami trofejí. Nejdříve zasvětil děti do tajů přírody, připomenul nám, jak se správně v lese chovat a poté s dětmi diskutoval o zajímavostech z myslivecké činnosti ale i o přírodě.

  číst pokračování článku

 • 18.2.2019

  Žáci ZUŠ Soutěžili v okresních a krajských kolech

  Žáci ZUŠ Soutěžili v okresních a krajských kolech
  Žáci ZUŠ Sokolov i v letošním roce bodovali v okresních a krajských kolech soutěží. V okresním kole ve hře na elektronické klávesové nástroje získali 1. místa a zároveň postup do krajského kola Adam Kolář, Karolína Kaslová a Margarita Tóthová. Postup do krajského kola si 1. místem v okresním kole zajistilo i Trio příčných fléten ve složení Markéta Bauerová, Týna Bohuslavová a Petra Janusová. Vzhledem k probíhající rekonstrukci pořádala obě okresní kola ZUŠ Sokolov v AlfaMusic Clubu Sokolov a MDK Sokolov. Postup do ústředního kola získala v krajském kole soutěže Karlovarský skřivánek (soutěž v sólovém zpěvu) Karolína Žejdlová. Pochvalou za svůj výkon v této soutěži byla od poroty odměněna také Kristina Tauerová. Vedení školy všem soutěžícím blahopřeje a zároveň děkuje Music Clubu Alfa a MDK Sokolov za vstřícnost při pořádání soutěží.

  číst pokračování článku

 • 18.2.2019

  BK Sokolov má za sebou úspěšný týden

  BK Sokolov
  Basketbalový klub Sokolov má za sebou v týdnu celkem pět utkání. V úterý sehráli starší žáci (hráči do 15 let) tzv. dvojičku v Karlových Varech. Ve čtvrtek pak sehráli mladší minižáci (hráči do 12 let) dvě utkání proti Sokolu Kraslice, čímž uzavřeli úspěšnou sezónu. V sobotu pak oslabené družstvo mužů odjelo ke svému duelu Západočeské ligy do Klatov. A konečně poslední utkání víkendu sehráli junioři (hráči do 19 let), kteří ve vzdálených Strakonicích měli potvrdit roli favorita.

  číst pokračování článku

 • 15.2.2019

  MĚSTO SOKOLOV ŽÁDÁ KRAJ O PŘESUN PROTIALKOHOLNÍ STANICE

  MĚSTO SOKOLOV ŽÁDÁ KRAJ O PŘESUN PROTIALKOHOLNÍ STANICE
  Rada města Sokolov požádala vedení Karlovarského kraje o řešení protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Ta je jedinou v Karlovarském kraji. V roce 2018 zde lékaři přijali 600 klientů. Ti po propuštění většinou zůstanou ve městě, často nemají prostředky, střechu nad hlavou a narušují veřejný pořádek. Podle starostky Renaty Oulehlové je nutné, aby taková služba přímo navazovala na psychiatrickou péči. Bez toho problémy lidí s alkoholem jen narůstají. Službu provozuje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje. Sokolov ale vynakládá nemalé prostředky na sanaci souvisejících sociálních jevů.

  číst pokračování článku