česky Deutsch English
Novinky
 • 26.4.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028".
  Předmětem zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Sokolov, města Březová, obce Těšovice, obce Dolní Rychnov, městysu Svatava, obce Citice a obce Lomnice na období 10 let s předpokládaným počátkem od 01.01.2019 a s trváním do dne 31.12.2028.

  číst pokračování článku

 • 10.4.2018

  Dočasné rozšíření parkovacích míst na náměstí Budovatelů

  MDK

  Vzhledem k úpravě parkovacích míst na nábřeží Petra Bezruče dojde od pátku 13. dubna k rozšíření parkovacích míst na náměstí Budovatelů. Stavební práce a s tím spojené parkování před Hornickým domem by mělo trvat do konce srpna 2018. Parkování zde bude probíhat za stejných podmínek jako v ulici Bezručova, tedy s časovým omezením a povinnými kotouči.

  číst pokračování článku

 • 21.5.2018

  Projekt „Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – II. etapa“ – právě probíhající práce

  Odbor správy majetku Městského úřadu Sokolov informuje občany města o prováděných pracích na území pod rozhlednou Hard v rámci projektu „Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – II. etapa“, který bude volně navazovat na již zregenerované území pod rozhlednou Hard. Bude se jednat zejména o krajinné úpravy zelených ploch a výkopové a zemní práce. Dílčí práce na projektu spočívají ve výškopisném a polohopisném geodetickém zaměření na podkladě katastrální mapy vymezeného území. V současné době dochází k označení dřevin v daném území, prováděné sprejem žluté a červené barvy, pro potřeby geodetických prací. Nejedná se tudíž o označení stromů ke kácení. Děkujeme za pochopení.

  číst pokračování článku

 • 18.5.2018

  GERONTOLOGICKÉ DNY TENTOKRÁT V SOKOLOVĚ

  GERONTOLOGICKÉ DNY TENTOKRÁT V SOKOLOVĚ
  Hornický dům v Sokolově hostil ve čtvrtek 17. května 2018 13. ročník konference o životě nejstarší generace a péče o pacienty v důchodovém věku s názvem Gerontologické dny. Kongres se konal pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové, hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a starosty města Sokolova Jana Picky. Témata diskuse byla rozvržená do celého dne. Hovořilo se například o míře podávání léků v pobytových zařízeních, poskytování paliativní péče, nebo duchovní útěše pro pozůstalé i umírající. Přítomné mimo jiné přivítal i starosta Jan Picka, který kromě hostů uvedl i místostarostku Renatu Oulehlovou jako zakladatelku Střípků a spoluzakladatelku domácího hospice Motýl. Poděkoval nejen jí, ale všem za odbornou a laskavou péči o naše seniory i za tuto přínosnou debatu. Té předsedali radní Karlovarského kraje Jan Bureš, náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák, místostarostka Renata Oulehlová, ředitelka Zařízení následné a rehabilitační a hospicové péče Olga Pištějová a řada dalších.

  číst pokračování článku

 • 18.5.2018

  V Kraslicích se hodovalo a bodovalo

  gastro
  Ve čtvrtek 17. května se utkalo šest odborných středních škol v soutěži Gastro Kraslice. Soutěžilo se v disciplínách grilování, stolování, točení piva a běh s pivem po městě. Zlaté medaile si odvezli studenti kynšperské odnože SŠŽ Sokolov.

  číst pokračování článku

 • 17.5.2018

  SOKOLOVSKÉ NADĚJE NEZKLAMALY

  SOKOLOVSKÉ NADĚJE NEZKLAMALY
  Sokolovské mladičké hráčky se zúčastnily v barevném mini volejbalu turnaje „Břežanská hvězdička“, který pořádal Orion Praha, a to v barvách žlutá, kde vybojovaly krásné 2. místo z dvaceti zúčastněných, v oranžové barvě 5. a 6. místo z 25 družstev a v zelené barvě 12. místo z 20 družstev. Trenér byl s výkonem všech děvčat nadšený, a všem nadějím volejbalu včetně rodičům poděkoval za vzornou reprezentaci klubu, ale i města Sokolov.

  číst pokračování článku